ArtMediaResearch AB
art and technology

Gränsöverskridande projekt mellan konst och teknik-vetenskap-industri.

Affärsområdet art and technology arbetar med gränsöverskridande projekt mellan konstområdet och de tekniska, vetenskapliga och industriella områdena. För närvarande genomförs en förstudie för att utvärdera effektivare samverkansformer.

Mer information kommer inom kort.

 LarOls Natur vs kultur 2007

hemart and technologykonstnärskapconsultingpublikationerin English
© ArtMediaResearch. All Rights Reserved.