ArtMediaResearch AB
konstnärskap

Lars Olssons konstnärskap.

AMR ArtMediaResearch AB utgör den kommersiella plattformen för Lars Olssons konstnärskap.

Lars utforskar i sin konst teknik, vetenskap och industri som samhällsfenomen. Kunskapssamhällets produktionsmiljöer - högre utbildning, högskoleforskning, industrins forskning och utveckling - tolkas utifrån socialkonstruktivistiska och feministiska utgångspunkter.

Lars konstnärskap presenteras på en separat web-plats, klicka på länk: www.larols.se

Yesterday´s tomorrows always do it again LarOls 2008

Yesterday´s tomorrows always do it again, LarOls 2008, olja och akryl på duk, 92 x 112 cm

Social konstruktion IV, LarOls 2008, akryl, collage och teckning på pannå, 90 x 78 cm

hemart and technologykonstnärskapconsultingpublikationerin English
© ArtMediaResearch. All Rights Reserved.