ArtMediaResearch AB
consulting

AMR Consulting.

Affärsområdet AMR Consulting utför analys- och strategiutvecklingsuppdrag inom forskningspolitik, innovationsutveckling, entreprenörskap, näringslivsutveckling, internationalisering, hållbar tillväxt, jämställdhet, samverkan mellan högskola och näringsliv, etc.

Ett särskilt fokusområde är att utveckla gränsöverskridande och för alla parter fruktbärande kopplingar mellan aktörer inom konstvärlden och inom industri, teknik och naturvetenskap.

AMRs grundare Lars Olsson arbetade åren 1999 till 2006 vid de statliga myndigheterna NUTEK och VINNOVA med strategiarbete inom forsknings- och innovationspolitik. Han har också (2004) varit verksam vid dåvarande Teknikbrostiftelsen i Göteborg. Lars utbildningsbakgrund kombinerar teknik, humaniora/samhällsvetenskap och konst - han har en civilingenjörsexamen i maskin- och skeppsbyggnad från Chalmers 1992, en filosofie doktorsexamen i  Teknik- och industrihistoria från Chalmers 2000 samt konstnärlig utbildning vid Göteborgs Konstskola 2006-2008 och Konsthögskolan Valand (C:Art:Media) 2008-2010.

För några exempel på projekt som Lars varit verksam med tidigare - klicka på länken Publikationer ovan.

hemart and technologykonstnärskapconsultingpublikationerin English
© ArtMediaResearch. All Rights Reserved.