ArtMediaResearch AB
publikationer
technology carriers

Böcker och artiklar inom teknik-vetenskap-industri.

Lars Olsson har publicerat analyser och samhällsvetenskaplig forskning inom teknikhistoria, forskningspolitik, industri, entreprenörskap m.m. Nedan listas ett urval av publikationer.

Böcker/rapporter:

Olsson, Lars & Hjalmers, Folke (eds), Gemenskap och karriär: Chalmersska Ingenjörsföreningen 100 år (Göteborg, 2007).

Utgivare är Chalmersska Ingenjörsföreningen. Boken säljs genom Cremona - Chalmers bokhandel

 

Olsson, Lars & Rehnström, Kaj, Svensk sjöfartsnärings innovationssystem: Igår, idag och imorgon, VINNOVA Analys VA 2003:4. läs rapport som pdf.

 

Olsson, Lars & Norgren, Lennart, Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart: Förstudie, VINNOVA Analys VA 2003:1. - rapport som pdf.

 
 

Olsson, Lars & Norgren, Lennart, Stimulating International Technological Collaboration in Small and Medium-Sized Enterprises: A Study of VINNOVA’s SMINT Programme, VINNOVA Innovation in Focus VF 2002:2. se rapport som pdf.

 SMINT Programme

Olsson, Lars, Technology Carriers: The Role of Engineers in the Expanding Swedish Shipbuilding System (Doktorsavhandling, Teknik- och industrihistoria – Chalmers tekniska högskola; Göteborg 2000).

läs mer - beställ boken. (200 kr/inkl moms + frakt)

 
 

Olsson, Lars, m.fl., European RTD Collaboration and Innovation Policy from a Swedish Perspective (NUTEK R 2000:22; Stockholm, 2000).

 

Olsson, Lars, Teknisk baksyn: Om svårigheter att förutse framtiden (Teknisk Framsyn-IVA/NUTEK; Stockholm, 1999)

ladda ned pdf.

 
Olsson, Lars, Engineers as System Builders: The Rise of Engineers to Executive Positions in Swedish Shipbuilding and the Industry’s Emergence as a Large Technological System, 1890-1940 (Chalmers Tekniska Högskola, Inst. teknik- och industrihistoria, R 1995-2). 
 

Olsson, Lars, Undergraduate Teaching of History of Technology: A Survey of the Teaching at Some Universities in the USA in 1993 (Chalmers Tekniska Högskola, Inst. teknik- och industrihistoria, R 1995-1).

 
Olsson, Lars, (red.), förf. Hugo Hammar, Minnen III: I den svenska sjöfartsnäringens tjänst (Göteborg, 1994). 

Artiklar:

 
Olsson, Lars, “Ingenjörsrollen förändras”, Chalmers Magasin 2002:2. 
Olsson, Lars, “Technology Foresights Need to Look Backwards”, The IPTS Report 43 (2000). 
Olsson, Lars, ”To See How Things Were Done in a Big Way: Swedish Naval Architects in the United States, 1890-1915”, Technology and Culture 39:3 (1998). 
Olsson, Lars, ”Offshore som livboj: Varvskrisen och försöken till omorientering, 1974-1985”, i Den konstruerade världen: Tekniska system i historiskt perspektiv, red. Pär Blomkvist & Arne Kaijser (Stockholm, 1998). Den konstruerade världen
Olsson, Lars, ”Teman och perspektiv i Polhem 1983-1996 och tidskriftens spegling av den svenska teknikhistoriska forskningen”, i Teknikens landskap: En teknikhistorisk antologi tillägnad Svante Lindqvist, red. Marika Hedin & Ulf Larsson (Stockholm, 1998). Teknikens landskap

Olsson, Lars, ”Skall vi bygga atomfartyg?: Svensk varvsindustri och frågan om atomdrift till sjöss, 1955-65”, i VARV: Årsskrift för Varvshistoriska Föreningen i Göteborg 1997, (Göteborg, 1997)

 
Olsson, Lars, ”Amerikaemigration och återvändande svenska ingenjörer, 1890-1930”, i Göteborgs-Emigranten 6 (Göteborg, 1997). 
Olsson, Lars, ”Från expansion till kris: Varven och skeppsbyggarna”, i Chalma Mater 1970-1996, vol. VI, red. Hans Arby (Göteborg, 1997). Chalma Mater del 6

hemart and technologykonstnärskapconsultingpublikationerin English
© ArtMediaResearch. All Rights Reserved.