ArtMediaResearch AB
om företaget
om företaget
samarbetspartners
kontakt

 Tunnelbana Högskola LarOls atelje Teknikpark

Vision.

Vår utgångspunkt är att mycket av den förnyelse som leder till samhällsnytta och hållbar tillväxt uppstår i gränslandet och mötet mellan olika ämnesområden, yrkesgrupper och kulturer. 

Företagets vision är att med unik kompetens kunna fungera som brobyggare mellan det konstnärliga området och de industriella, tekniska och naturvetenskapliga områdena.

Verksamheten bedrivs såväl i gränsöverskridande projekt - art and technology - som i Lars Olssons eget konstnärskap.

Inom consulting arbetar vi med frågor som rör forskningspolitik, samverkan mellan näringsliv och högskola, teknisk utbildning, entreprenörskap, internationella samarbeten, jämställdhet m.m. Våra kunder återfinns bl.a. inom näringsliv, universitet och högskolor och statliga myndigheter.

Välkommen till ArtMediaResearch!

Lars Olsson

VD, civ.ing, fil.dr., konstnär

hemart and technologykonstnärskapconsultingpublikationerin English
© ArtMediaResearch. All Rights Reserved.